One Mile Challenge 2009 - 30. Mai

Kokkusaamised ja suurüritused.
Vasta
pprz
Postitusi: 14
Liitunud: 19 Nov 2006 18:24
Asukoht: Tallinn

One Mile Challenge 2009 - 30. Mai

Postitus Postitas pprz » 07 Mai 2009 18:40

Kes veel ei tea:
Aeg on käes, registreerimine võistlusele One Mile Challenge 2009 on avatud.

Kogu vajaliku info leiab aadressilt: http://www.onemile.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;

Pilt
sergeizjuganov.com foto- ja videoteenused / Vimeo / Facebook

Kasutaja avatar
Maku
Postitusi: 12
Liitunud: 20 Jaan 2008 23:15

Re: One Mile Challenge 2009 - 30. Mai

Postitus Postitas Maku » 29 Mai 2009 13:03

Loodan, et kõik asjaosalised on reeglid läbi lugenud. Ei taha homme kellegagi vägikaigast vedama hakata.


Lõppkiirusvõistluste reeglid 2009


Võistluse üldised reeglid


1. Võistluse sisuks on saavutada paigaltstardist maksimaalne kiirus 1 miilise (ca. 1609 m.) distantsi lõpus. Turvalisuse tagamiseks võib korraldaja võistlusdistantsi lühendada.
2. Starditakse eraldistardist ja igal võistlejal on kaks katset, millest parim läheb arvesse. Stardijärjekorra määrab korraldaja.
3. Võistlejate koosolekust osavõtt on kohustuslik.
4. Iga autoga tohib osaleda vaid üks võistleja ja iga võistleja tohib osaleda vaid ühe autoga ja ühes klassis. Klassi määrab korraldaja.
5. Võistlema pääsevad vaid need autod, mis läbivad tehnilise kontrolli. Võistlejale, kelle auto ei läbi tehnilist kontrolli, osavõturaha ei tagastata.
6. Võistlussõidu ajal ei tohi autos viibida kaasreisijaid. Auto aknad peavad olema suletud, juhil turvavöö kinnitatud ning peas peab olema kaitsekiiver. Ilma kaitsekiivrita starti ei lubata.
7. Võistlusalal (kiirendus- ja pidurdusrada) on keelatud liikuda vastassuunas. Tehnilise rikke korral tuleb võimalusel sõita raja lõpuni, kui see pole võimalik, siis juhtida auto võimalikult raja serva lähedale.
8. Boksialal on kiiruspiirang 30 km/h. Võistleja, kes seda silmnähtavalt ületab või tekitab ohuolukordi, diskvalifitseeritakse ilma ette hoiatamata.
9. Kiirust mõõdetakse 1 km/h täpsusega.
10. Juhul kui kahe või enama võistleja parim tulemus on võrdne, otsustatakse paremusjärjestus kõigepealt paremuselt teise katse tulemuse põhjal, kui need on võrdsed, siis viimase katse tulemuse põhjal ja kui ka need on võrdsed, siis antakse parem koht väiksema kubatuuriga mootorit kasutanud võistlejale, ülelaadimise korral kasutatakse võrreldava töömahu leidmiseks koefitsienti 1,7. Kõikide asjaolude võrdsuse või ebaselguse korral mootori töömahu osas on korraldajal õigus määrata lisasõit.
11. Võistlustulemused avaldatakse ametlikul teadetetahvlil peale iga vooru lõppu.
12. Protesti saab esitada peakohtunikule kirjalikus vormis lisades protestitasu 500 EEK. Protestide esitamise aeg lõppeb 15 minutit peale tulemuste avaldamist. Peakohtuniku otsus on lõplik.Nõuded võistlejale


1. Võistleja peab omama kehtivat juhiluba ja õigust kasutada autot, millega ta võistleb.
2. Võistleja on kohustatud kinnitama registreerimisavalduses, et ta on läbi lugenud, aru saanud ja kohustub täitma käesolevaid reegleid.
3. Võistlus on seotud kõrge riskiga. Hoolimata reeglite täitmisest ja korraldaja jõupingutustest ohutuse tagamiseks, võib juhtuda õnnetus, mis lõppeb varalise kahjuga, võistleja ja/või kolmanda isiku vigastuse või surmaga. Võistleja kohustub registreerimisavalduses kinnitama, et saab aru eelpoolkirjeldatud riskidest ja ei esita mistahes kahju tekkimisel mingeid nõudeid korraldaja vastu ja keelab ka kolmandatel isikutel vastavate nõuete esitamise.
4. Võistleja on kohustatud iseseisvalt hindama oma võistlussõidu turvalisust. Juhul, kui võistleja arvates ei ole turvalisus piisav, on ta kohustatud koheselt katkestama võistlemise ja teavitama võistluse korraldajat. Kui korraldaja ei suuda või ei soovi võistleja poolt välja toodud riske kõrvaldada, on võistlejal keelatud võistlemist jätkata.
5. Võistleja peab sõidu ajal kasutama kaitsekiivrit. Kasutada tohib vaid sertifitseeritud auto- ja motokiivreid. Soovitav on kasutada FIA poolt heakskiidetud standardile vastavat kiivrit. Kaitsekiiver peab olema võistlejale sobiva suurusega ja selle kinnitusrihm peab olema sõidu ajal kinnitatud. Kiivril ei tohi olla vigastusi, avarii jälgi ega pragusid.
6. Võistleja peab võistlussõidu ajal kandma riietust, mis katab kogu keha, jalgu ja käsivarsi, kinniseid jalanõusid ja sokke. Soovitav on mitte kasutada nailonist vm. kergesti sulavast materjalist riietusesemeid. Keelatud on plätude, sandaalide jms. kandmine. Soovitav on kasutada FIA 8856-2000 homologatsiooniga sõiduvarustust.Nõuded võistlusautole


1. Auto peab olema registreeritud tänavasõiduks ja registreerimistunnistusel peab olema märge kehtiva riikliku tehnoülevaatuse kohta või peab auto omama kehtivat BHRA poolt teostatud tehnilist ülevaatust.
2. Võistlema pääsevad vaid need autod, mis läbivad tehnilise kontrolli.
3. Korraldajal on õigus starti mitte lubada autosid, mis vastavad kõikidele käeolevas juhendis esitatud nõuetele, kuid pole korraldaja hinnangul turvalised. Eelkõige see puudutab juhtumeid, kus ümberehituste tulemusena on oluliselt suurenenud auto maksimaalkiirus, kuid samaväärselt pole parendatud auto pidureid, vedrustust, juhitavust, turvastruktuure jne. Ümberehitatud autode puhul on tungivalt soovitav paigaldada autosse täiendav turvastruktuur (turvakaar, turvapuur) koos sertifitseeritud 5 või 6 punkti turvavöödega.
4. Tehnilises kontrollis kontrollitakse muuhulgas roolimehhanismi, pidureid, rehve, vedrustust, vedelikulekkeid, juhi turvavööd, aku- ja kapotikinnitust ning keredetailide kinnitusi. Kuna kontroll teostatakse välitingimustes ja ilma eriseadmeteta, siis on sellise kontrolli ulatus ja efektiivsus piiratud. Seetõttu on võistleja kohustus vahetult enne võistlust korraldada auto ülevaatus vastavat sisseseadet omavas autoremondiettevõttes või ametlikus ülevaatuspunktis.
5. Hoolimata läbitud tehnilisest kontrollist vastutab auto tehnilise seisukorra ja ohutusnõuetele vastavuse eest võistleja. Võistleja on kohustatud mistahes küsimuste korral seoses tehniliste nõuetega ja ohutuse tagamisega pöörduma korraldaja poole selgituste saamiseks.
6. Auto mootoriruumis, salongis ja pakiruumis ei tohi olla lahtiseid esemeid.
7. Auto rehvid ja veljed peavad olema sobivas mõõdus ja peab olema välistatud rehvi või velje kokkupuude auto kerega.
8. Lubatud on kasutada ainult E või DOT markeeringuga, tänavasõiduks mõeldud rehve. Rehvil ega veljel ei tohi olla väliseid vigastusi ega pragusid. Minimaalne lubatud rehvimustri sügavus on 3 mm.
9. Rehvi kiirusindeks peab olema seoses võistlusel eeldatavalt saavutatava kiirusega. Kuna kiirusindeks tähistab rehvi sobivust pikaajaliseks sõiduks antud kiirusel, siis on lubatud arvestada kuni. 40 km/h suurema lõppkiirusega, kui rehvi kiirusindeks. Soovitav on, et rehvi kiirusindeks ei ole madalam kui eeldatav võistlustulemus.
10. Keelatud on kasutada M+S tähistusega rehve, mille kiirusindeks on madalam kui H.
11. Ei ole lubatud eemaldada tehase poolt paigaldatud kere välisdetaile, välja arvatud antennid, peeglid ja klaasipuhastid. Soovitav on eemaldada isepaigaldatud aerodünaamikat mõjutavad välisdetailid. Kõik auto välisdetailid pevad olema kindlalt kinnitatud, tagamaks nende püsivuse suurtel kiirustel.Lisanõuded üle 310 km/h saavutavale võistlusautole ja juhile


1. Auto peab vastama kehtivatele BHRA kiirendusvõistluste tehnilistele reeglitele, mis on kehtestatud autodele veerandmiili ajaga 10,999 või kiiremad ja omama selle kinnituseks kehtivat BHRA tehnilist ülevaatus.
2. Autole peab olema paigaldatud FIA reeglitele vastav pidurdusvari või –varjud.
3. Võistleja peab kasutama FIA poolt heakskiidetud standardile vastavat kiivrit ja FIA 8856-2000 homologeeringuga sõiduvarustust. Tungivalt soovitav on kasutada HANS kaelatuge.
4. Homologeeritud (FIA Technical list No 16) tulekustutussüsteem on kohustuslik. Kustutil olev rõhu näidik peab näitama rohelist ning kustutil peab olema kehtiv märgistus kustuti kontrolli kohta. Kui kasutatakse elektriliselt avatavat süsteemi, siis peab sellel olema oma eraldi aku, mida peab saama kontrollida.
Marko; maku[ät]audiclub.ee

Kasutaja avatar
Maku
Postitusi: 12
Liitunud: 20 Jaan 2008 23:15

Re: One Mile Challenge 2009 - 30. Mai

Postitus Postitas Maku » 01 Juun 2009 09:30

Pilt

Pilt

Pilt
Marko; maku[ät]audiclub.ee

Vasta